Ju lutemi përdorni shfletuesin/ekstensionin DApp (p.sh Metamask)

Informacioni i shenjës

ANKH TV Shenjë (ANKHTV)

0x14954e8AC43FF782C8b371397468C81b82df129e

Mos dërgoni BNB në kontratën simbolike!

MË SHUMË INFO TOKEN


Statusi i shitjes së tokenit