Nightwölf

Nata e natës Çlironi Bishën

Nata e natës është një grup brazilian metal i formuar nga Jack Znake (Vokal), Adan Hessen (Guitars), Roan Rafael (Guitars), Guilherme de Almeida (Bass), João Videira (Drums).


Çlironi Bishën Tracks

1. Lunam Et Sanguis

2. Çlironi Bishën

3. Bërësi i hijeve

4. Krimi i Përhershëm

5. Sallat e Ferrit

6. Makina e Shenjtë


Postime të Lidhura me Nightwölf

Shto në listat e mia të dëgjimit

Nuk keni llogari? Regjistrohu

Iwiw Anubis
Author: Iwiw Anubis

Listat e luajtjes së muzikës së profilit të IwIw